Confédération des Grandes Loges de

l’Europe et de la Méditerranée :

Obédiences membres

CGLEM

G∴L∴N∴L∴M∴I∴

Gran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori d’Italia 1805
National Grand Lodge of Freemasons of Italy 1805
Grande Loge Nationale des Francs-Maçons d’Italie 1805

G∴M∴L∴P∴

Grande Loja Masonica de Portugal
Grand Masonic Lodge of Portugal
Grande Loge Maçonnique de Portugal

G∴L∴T∴M∴F∴

Grande Loge Traditionnelle & Moderne de France
Traditional & Modern Grand Lodge of France

G∴O∴M∴

Gran Oriente de Madrid
Grand Orient of Madrid
Grand Orient de Madrid

G∴L∴A∴

Gran Logia de la Comunidad Andaluza
Grand Lodge of Andalusia
Grande Loge d’Andalousie

R∴G∴L∴F∴G∴

Kανονική Μεγάλη Στοά των Ελευθέρων Τεκτόνων της Ελλάδας
Regular Grand Lodge of the Freemasons of Greece
Grande Loge Régulière des Francs-Maçons de Grèce

N∴G∴L∴B∴

Национална Велика Ложа на България
National Grand Lodge of Bulgaria
Grande Loge Nationale de Bulgarie

G∴M∴L∴S∴

Велика Масонска Ложа Србије
Grand Masonic Lodge of Serbia
Grande Loge Maçonnique de Serbie

G∴M∴L∴A∴

Großloge von Österreich
Grand Masonic Lodge of Austria
Grande Loge Maçonnique d’Autriche

 

G∴L∴N∴M∴

National Grand Lodge of Morocco
Grande Loge Nationale Marocaine

G∴L∴N∴I∴R∴

National Grand Lodge of New Enlightenment of Romania

Marea Loja a Noii Iluminari din Romania

Grande Loge de Roumanie

012-GL-ISR